โรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้แข็งแรง หรือเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำนวนเซลล์เบต้าต่ำเกินไปหรือทำงานไม่ถูกต้อง แสดงว่ามีการปล่อยอินซูลินไม่เพียงพอ

เซลล์เบต้าสื่อสารกันเพื่อหลั่งอินซูลินในลักษณะประสานกัน ในเซลล์เบต้าช่วยให้พวกเขาสัมผัสน้ำตาลกลูโคสและปล่อยฮอร์โมนอินซูลินที่ช่วยให้เซลล์อื่นๆ ในร่างกายสามารถกักเก็บกลูโคสได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยในการสร้างเซลล์เบต้าทดแทนสำหรับการรักษาโรคเบาหวานในอนาคต เมื่อแรกเกิด ทารกเริ่มกินอาหารและเปลี่ยนเป็นพลังงาน สารอาหารหลายชนิดสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นส่งสัญญาณให้เซลล์เบต้าในตับอ่อนหลั่งอินซูลิน ซึ่งช่วยให้น้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้หรือสะสมเป็นพลังงาน